Zapytanie ofertowe – Malowanie oznakowania poziomego 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia : Malowanie oznakowania poziomego ulic powiatowych wg wykazu ( w ilości zgodnie
z załączonym i przedmiarami ) na ternie miasta Sanoka

Zapytanie ofertowe – malowanie oznakowania 2018

Przedmiar robót oznakowanie poziome ulic 2018