Sprostowanie omyłki pisarskiej – dot. Zimowe utrzymanie dróg 2018 II

Sprostowanie omyłki pisarskiej

Dot. postępowania o zamówienie publiczne znak ZP.2520.2.2018.1 „Zimowe całodobowe  utrzymanie dróg powiatowych w ilości  km  205,085 w sezonie zimowym 2018/2019 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku”

Sprostowanie omyłki pisarskiej – Zima 2018