Ogłoszenie o zamówieniu <30 000 EURO - śmieci 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: całoroczne opróżnianie koszy ulicznych w ilości 48 szt. zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w granicach administracyjnych miasta Sanoka.

Opis i zakres przedmiotu zamówienia: całoroczne opróżnianiekoszy ulicznych w ilości 48 szt. zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowychbędących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w granicachadministracyjnych miasta Sanoka.