Ogłoszenie o wyborze oferty – Dostawa emulsji 2018

Przedmiot zamówienia :
dostawa emulsji asfaltowej kationowej, szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 25 t .

Ogłoszenie o wyborze oferty – emulsja 2018