Zapytanie ofertowe – Dostawa masy asfaltowej 2018

Dostawa masy mineralno- asfaltowej remontowej dla ruchu średniego KR-2 do wbudowania na gorąco ( warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w zarządzie PZD Sanok w ilości ok. 450 ton

Zapytanie ofertowe – Masa asfaltowa 2018