Ogłoszenie o zamówieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2018 II

Ogłoszenie o zamówieniu

Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 205,085 w sezonie zimowym 2018/2019będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
Numer referencyjny: ZP.2520.2.2018.1

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości:

-Zadanie nr 1 Rejon Sanok  – 2748,89zł ( dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem  89/100)

– Zadanie nr 2 Rejon Dobra  -2168,39  ( dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem 39/100 )

– Zadanie nr 3 Rejon Poraż – 681,43  zł  ( sześćset osiemdziesiąt jeden  43 /100)

– Zadanie nr 4 Rejon  Zarszyn strona prawa –  1132,08 zł ( jeden  tysiąc  sto trzydzieści dwa  08/100

-Zadnie nr 5 Rejon  Zarszyn strona lewa 709,06 zł (  siedemset dziewięć 06/100)

-Zanie nr 6 Rejon Tarnawa – 933,59 zł  ( dziewięćset trzydzieści trzy 59/100

-Zadanie nr 7 Rejon Komańcza – 501,24 zł(   pięćset jeden  24/100)

-Zadanie nr 8 Rejon Bukowsko – 499,78  zł  (  czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 78 /100)

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS195-441373-pl

SIWZ – zima II przterag – unijny 2018