Informacja o unieważnieniu – Zimowe utrzymanie dróg 2018 II

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań: zadanie nr 3 Rejon Poraż, nr 7 Rejon Komańcza , na podstawie art.93ust.1.pkt1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz.1579 z późn. zm.)

Ogłoszenie unieważnienie zima 2017 – 2018 II