Zapytanie ofertowe – Przeglądy roczne dróg i obiektów mostowych 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej

       Liczba Zadań 2 

 Zadanie nr 1
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 61 sztuk obiektów mostowych     będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg  w Sanoku.


 Zadanie nr 2 

Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 240,861 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Zapytanie ofertowe przeglądy roczne dróg i obiektów mostowych 2018

1.Wykaz dróg 2018

2.Wykaz ulic 2018

3.Wykaz mostów 2018