Informacja z otwarcia ofert – Zimowe utrzymanie dróg 2018 II

Informacja z otwarcia ofert o zamówienie publiczne dotyczące :

Zimowe całodobowe  utrzymanie dróg powiatowych w ilości  km 205,085  w sezonie zimowym 2018/2019 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

CPV – 90620000-9  usługi odśnieżania

90630000-2 usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic

Informacja z otwarcia ofert – Zima 2018 II