Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – Dostawa znaków drogowych 2018

Przedmiot zamówienia :
Zakup i dostawę znaków drogowych wielkości średniej odblaskowych II generacji
z przeznaczeniem na drogi powiatowe na terenie Powiatu Sanockiego.

Ogłoszenie o wyborze oferty cenowej – dostawa znaków drogowych 2018