Zapytanie ofertowe – Dostawa tarcicy 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę tarcicy iglastej ( modrzew, sosna ) kl. II spełniającej wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważnej oraz PN-82/D-94021:2013,z przeznaczeniem na remont mostu

Zapytanie cenowe – tarcica 2018