Zapytanie ofertowe – Dostawa emulsji asfaltowej 2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 zaprasza do złożenia ofert cenowej dla zamówienia dot. dostawy emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 25 t .

Zapytanie ofertowe – dostawa emulsji 2018