Ogłoszenia 2023r

Ogłoszenia z 2023 roku.

Wykaz prowadzonych przez  Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku  Zamówień Publicznych o wartości powyżej 130 000 zł dostępny jest na stronie: ezamowienia.gov.pl

Plan zamówień 2023r

Zapytanie ofertowe – usługi warsztatowe 2023r

Zapytanie ofertowe – utrzymanie drzew przydrożnych 2023

Zapytanie ofertowe – dostawa znaków drogowych 2023

Zapytanie ofertowe – dostawa masy 2023

Zapytanie ofertowe – Odmulanie odcinkowe rowów 2023

Zapytanie ofertowe – wykonanie remontów cząstkowych uszkodzonej nawierzchni bitumicznej 2023

Ogłoszenie o zamówieniu – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w 2023r

Zapytanie ofertowe – Odnowienie oznakowania poziomego 2023

Zapytanie ofertowe – Remont drogi powiatowej nr 2201R Besko-Mymoń – Etap 1

Zapytanie ofertowe – Dostawa mini ciągnika 2023

Zapytanie ofertowe – dostawa płyty sklejkowej 2023

Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024

Zapytanie ofertowe – Dostawa samochodu osobowego typu SUV 4×4 2023r.

Zapytanie ofertowe – dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego SUV 4×4 2023 II

Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 – zad. 1 oraz 7

Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 – zad. 8 oraz 9

Przebudowa drogi powiatowej nr 2232R – ul. Jana Pawła II w m. Sanok w zakresie przejścia dla pieszych

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa paliwa

Zapytanie ofertowe – opróżnianie koszy 2023

Zapytanie ofertowe – świadczenie usług warsztatowych 2023