Zapytanie ofertowe – dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego SUV 4×4 2023 II

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV 4×4”

Zapytanie ofertowe – dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego SUV 4×4 2023


2023-09-20
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert – Dostawa fabrycznie nowego samochod osobowego 2023 II