Zapytanie ofertowe – dostawa tarcicy 2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę tarcicy iglastej ( modrzew, sosna ) kl. II  spełniającej wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważnej oraz PN-82/D-94021:2013,z przeznaczeniem do remontów 2 mostów.

Zapytanie cenowe – tarcica 2017

Dot. zapytania ofertowego : na dostawę tarcicy iglastej ( modrzew, sosna ) kl. II  spełniającej wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważnej oraz PN-82/D-94021:2013,z przeznaczeniem do remontów 2 mostów.

Modyfikacja – dostawa tarcica 2017