Zapytanie ofertowe przeglądy roczne dróg i obiektów mostowych 2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej

Liczba Zadań 2

 Zadanie nr 1
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 61 sztuk obiektów mostowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg   w Sanoku.

Zadanie nr 2 

Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 240,861 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

1 Zapytanie ofertowe przeglądy roczne dróg i obiektów mostowych 2017

2 SST ZAŁ. NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE drogi i mosty

3 Formularz ofertowy drogi – mosty

4 Dok. Tech. – Przegląd dróg_mostów 2017

Poprawa błędu pisarskiego

Dot. zapytania cenowego :

Zadanie nr 1
Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 61 sztuk obiektów mostowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg   w Sanoku.

Zadanie nr 2 

Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 240,861 km dróg

powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg

Modyfikacja Przeglad dróg i mostów

Modyfikacja 3-Formularz ofertowy drogi – mosty