Lista wykonawców którzy złożyli oferty – Przegląd dróg 2018

Lista wykonawców którzy złożyli oferty o zamówieniu publicznym dotyczące:

Zadanie nr 1

Wykonania przeglądów podstawowych (rocznych) 61 sztuk obiektów mostowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Zadanie nr 2

Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 240,861 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Oferty dot. przeglądu dróg powiatowych 2018