Zapytanie ofertowe – ewidencja terenowa w ciągu drogi 2233R/2252R

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

  1. Zadanie Nr 1.
    wyznaczenie punktów/ ustalenie przebiegu granic/ wznowienie granic działek ewidencyjnych dotyczących drogi powiatowej nr 2233R ul. Kościuszki dz. nr 292/2 obręb Śródmieście Gmina Sanok-M
    Obmiar reklam znajdujących się w pasie drogowym ww. ulicy wraz z pełną dokumentacją fotograficzną.
  2. Zadanie Nr 2,
    wyznaczenie punktów/ ustalenie przebiegu granic/ wznowienie granic działek ewidencyjnych dotyczących drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska dz. nr 1011 obręb Śródmieście Gmina Sanok-M
    Obmiar reklam znajdujących się w pasie drogowym ulicy wraz z pełną dokumentacją fotograficzną.

Zapytanie ofertowe – ewidencja terenowa w ciągu drogi 2233R_2252R