Zapytanie ofertowe – wykonanie remontów cząstkowych 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Wykonanie remontu cząstkowego uszkodzonej nawierzchni bitumicznej ulic: 2233R ul. Kościuszki, 2241R ul. Rymanowska, 2238R ul. Konarskiego, 2244R  ul. Robotnicza, 2231R ul. Mickiewicza, 2214R ul. II Pułku Strzelców Podhalańskich, 2247R ul. Daszyńskiego , 2250R ul.  Słowackiego) , 2232R ul. Jana Pawła II ,nr 2231R  ul.  Białogórska , 2230R Biała Góra ,2241R Reymonta , dróg powiatowych nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec , 2212R Sanok – Bukowsko, 2235R Sanok – Dobra , 2217R Jurowce – Trepcza , 2059 R Zarszyn Odrzechowa

Szacunkowa wielkość zamówienia  ulice 464,05 m2, drogi 316,40 (Razem 780,45 m2)  zgodnie  z zał. obmiarem stanowiącym załącznik  do niniejszego zapytania

Zapytanie ofertowe – wykonanie remontów czastkowych 2022

OBMIAR REMONTY CZĄSTKOWE 2022


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert – wykonanie remontu cząstkowego 2022