Zapytanie ofertowe – Całoroczne wykonanie usługi związanej z utrzymaniem drzew przydrożnych 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł
bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania
Całoroczne interwencyjne wykonanie usługi związanej z utrzymaniem drzew przydrożnych uszkodzonych w związku z obfitymi opadami śniegu oraz wichurami rosnących w pasie dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Zapytanie ofertowe -Całoroczne wykonanie usługi związanej z utrzymaniem drzew przydrożnych 2024


2024-04-05
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert – całoroczne interwencyjne wykonanie usługi związanej z utrzymaniem drzew przydrożnych 2024