Zapytanie ofertowe – Dostawa znaków drogowych 2024r

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania:
Sukcesywny zakup znaków drogowych wielkości średniej odblaskowych II generacji , urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz słupków do znaków drogowych wraz z dostawą z przeznaczeniem na drogi powiatowe na terenie Powiatu Sanockiego zgodnie z zbiorczym zestawieniem znaków, urządzeń BRD, słupków stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

Zapytanie ofertowe – dostawa znaków drogowych 2024


2024-02-23
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert – sukcesywny zakup znaków drogowych 2024