Zapytanie ofertowe – Koszenie terenów zieleni 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania
Pięciokrotne wykonanie usługi związanej z koszeniem terenów zieleni w ciągu drogi powiatowej nr 886 ( dawnej drogi wojewódzkiej – ul. Dmowskiego – 8019 m2, Staszica – 632 m2, Królowej Bony – 17462 m2,) oraz drogi powiatowej 2222R ul. Chrobrego – 3195m2 w m. Sanok będącej w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku . Razem 29308 m2.

Zapytanie ofertowe -koszenie terenów zieleni


2024-03-29
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otawrcia ofert – koszenie terenów zieleni 2024