Zapytanie ofertowe – Odnowienie oznakowania poziomego 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Nazwa zadania:
Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowo dróg powiatowych w roku 2024. Zakres robot zgodnie z załączonym przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

Zapytanie ofertowe – odnowienie oznakowania poziomego


2024-06-07
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert – odnowienie oznakowania poziomego 2024