Zapytanie ofertowe – Wykonanie awaryjnej wymiany i regulacji włazów kanałowych 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.
Nazwa zadania: Wykonanie awaryjnej wymiany i regulacji włazów kanałowych w jezdni ulic powiatowych

Zapytanie ofertowe- wymiana i regulacja włazów 2024

Kosztorys – wymiana i regulacja włazów 2024


2024-06-07
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert -Wymina i regulacja włazów kanalowych 2024